Помилка у штатному розписі: виправляємо і вносимо зміни в назви посад

Розглянемо приведення штатного розпису у відповідність Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 (далі — КП).

Видаємо наказ про внесення змін до штатного розпису

Перше, що потрібно зробити, це видати наказ про внесення змін до штатного розпису.

Штатний розпис має відповідати КП. Усі посади, зазначені у штатному розписі, мають бути або передбачені КП, або утворені відповідно до вимог КП, тобто назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах, а також утворені за допомогою похідних слів, вичерпний перелік яких містить КП (додаток В).

Текст наказу про приведення найменувань посад у відповідність до Класифікатора професій може бути таким:

Приклад


У зв’язку з виявленням невідповідності назв посад у штатному розписі та кадровій документації Національному класифікатору професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

НАКАЗУЮ:

1. Привести у відповідність до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» найменування посад, змінивши їх у штатному розписі, а саме: «Водій» на «Водій автотранспортних засобів», код КП — 8322.

2. Відділу кадрів внести зміни до штатного розпису і трудових книжок працівників, що обіймають ці посади, а також ознайомити їх із записом у трудовій книжці під розпис в особовій картці працівника (типова форма № П-2).

3. Відповідальність за виконання наказу покладаю на начальника відділу кадрів П. І. Б.

 

Вносимо зміни до штатного розпису, трудових книжок і особових карток працівників

Відповідно до виданого наказу вносяться зміни до штатного розпису, трудових книжок і особових карток працівників.

Зверніть увагу!
Повідомляти працівників про зміну найменування посади не потрібно, в зв’язку з тим, що посадові обов’язки працівників не змінилися.

Зміна назви посади чи професії працівника у зв’язку з приведенням їх у відповідність до КП не може вважатися зміною істотних умов праці в розумінні частини третьої статті 32 КЗпП, оскільки це не просто ініціатива роботодавця, на яку відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП він має право за умови, що цьому передуватимуть зміни в організації виробництва і праці, а насамперед його обов’язок дотримуватися вимог законодавства. Скоріш за все, це варто вважати виправленням помилок.

 

Анна Мілієнко-Самсонова,
Головний редактор електронної системи "Онлайн-консультант. Кадровик"

Зверніть увагу! Відтворення матеріалів ОК.Кадровик можливе, лише з письмового дозволу редакції та з посиланням на джерело інформації